W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności". x

Wiedza

Witamy w dziale poświęconym przedstawianiu wiedzy z zakresu zielonych miejsc pracy. Mamy nadzieję, że zamieszczane tu informacje będą dla Państwa ciekawe i inspirujące.


„Zielone miejsca pracy szansą na podwyższenie kwalifikacji i umiejętności pracowników przedsiębiorstwa ZETKAMA”.

To tytuł naszego projektu… ale skąd taki pomysł? Co to są zielone miejsca pracy? Dlaczego to robimy?

 

Żeby odpowiedzieć na te pytania musimy sięgnąć do koncepcji zrównoważonego rozwoju stanowiącej jedną z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej

 

Jak rozumieć zrównoważony rozwój?

 

Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

Raport WCED (Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju) z 1987 r.

– "Nasza Wspólna Przyszłość".

 

Zrównoważony rozwój to dążenie do poprawy jakości życia przy zachowaniu równości społecznej, bioróżnorodności i bogactwa zasobów naturalnych. Rzecz w tym, aby dążąc do dobrego życia nie zniszczyć przyrody, od której uzależnione jest życie na Ziemi, nie wyczerpać wszystkich zasobów naturalnych w następstwie czego nie zostanie ich dla ludzi, którzy będą tu żyli w przyszłości, ani też dążąc do poprawy jakości własnego życia nie skazywać na biedę innych.

Równość społeczna nie oznacza, że wszyscy mają tyle samo, lecz że mają równy dostęp do podstawowych dóbr. O braku równości można mówić wtedy, gdy ktoś przywłaszcza sobie większą ilość dóbr niż jest mu to potrzebne do zaspokojenia podstawowych potrzeb, ograniczając innym dostęp do ziemi i przez to pozbawiając ich środków do życia

Ochrona bioróżnorodności, czyli ochrona bogactwa gatunkowego roślin i zwierząt. Ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ekosystemów i wszystkich „usług”, jakie zapewnia przyroda. Badania naukowe dowiodły, że bogate i zróżnicowane ekosystemy są bardziej odporne na kataklizmy ekologiczne i szybciej odnawiają się niż ekosystemy pozbawione genetycznej i gatunkowej różnorodności.

Dostatek zasobów naturalnych oznacza sposób gospodarowania surowcami, który nie powoduje kurczenia się zasobów odnawialnych, szybkiego wyczerpania się zasobów nieodnawialnych, a także degradacji środowiska naturalnego. Podstawowym wskaźnikiem zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi jest brak czynnych wysypisk śmieci. Produkty zaprojektowane są w taki sposób, że można je ponownie wykorzystywać lub przetwarzać i żadna ich część nie staje się bezużyteczna.

Za: Plan zrównoważonego rozwoju dla Polski. Lokalne inicjatywy rozwojowe. Marcin Gerwin, Sopot 2008

 

Nie dziedziczymy ziemi po naszych przodkach, ale pożyczamy ją od naszych dzieci.

Agenda 21, Rio de Janeiro 1992

 

Czym są zielone miejsca pracy?

Ściśle rzecz ujmując za zielone miejsca pracy uważa się te miejsca pracy, które powstają w wyniku rozbudowy sektorów związanych z ochroną środowiska i z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju. Najczęściej chodzi o prace związane z sektorem transportu zbiorowego, gospodarki odpadami czy odnawialnymi źródłami energii. Coraz częściej jednak pojęcie to rozszerza się na organizacje z pozostałych sektorów, podejmujące działania zmierzające do zmniejszenia ich negatywnego wpływu działalności na środowisko naturalne i poprawę jego stanu np. poprzez racjonalizację zużycia energii, odpowiednią gospodarkę odpadami, opracowywanie produktów przyjaznych dla środowiska.

Ważne jest aby osoby zatrudnione w takiej organizacji zaangażowane były pośrednio lub bezpośrednio w poprawę stanu środowiska na terenie, na którym funkcjonują i realizując te działania miały świadomość, jaki ich praca i podejmowane przez nich decyzje, mają wpływ na życie obecnych i przyszłych pokoleń.

Nie będzie łatwo obudzić w człowieku takiej odpowiedzialności za świat, która dotrzyma kroku rozwojowi cywilizacji. Ale ci, którzy chcą, mogą zacząć już dziś.

Vaclaw Havel


Dlaczego zielone miejsca pracy w firmie ZETKAMA S.A.?


Po pierwsze:

   Działania określane mianem tworzenia zielonych miejsc pracy są ściśle związane ze strategią firmy i Polityką środowiskową ogłoszoną w 2010 roku. Poniżej fragmenty dokumentu:

   Zetkama będzie kontynuować doskonalenie procesów i rozwijać produkt, aby spełnić wymagania Klientów i systematycznie obniżać negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez:

-Stosowanie systemu kwalifikowania dostawców, zapewniającego wyrób zgodny z wymaganiami o minimalnym wpływie na środowisko;

-Racjonalne zużycie surowców i mediów energetycznych;

-Poszukiwanie nowych technologii i technik, ograniczających zakres korzystania ze środowiska i ekonomicznie uzasadnionych;

-Podnoszenie świadomości ekologicznej załogi;

Pełna treść dokumentu do pobrania tutaj

 

Po drugie:

To się po prostu opłaca. Jednym ze sposobów organizowania zielonych miejsc pracy jest wykorzystanie koncepcji i narzędzi Lean management (z ang. szczupłe zarządzanie), w skrócie lean (z ang. szczupły) Skupia się ona na eliminacji marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu procesów tak, by zużywały tylko niezbędną ilość zasobów, przy zachowaniu wymaganej przez klienta jakości i zapewnieniu odpowiednich warunków pracy. Jak widać, koncepcja ta dobrze łączy ze sobą zarówno politykę środowiskową (optymalizacja zasobów), gospodarczą (satysfakcja klienta i większy zysk poprzez obniżenie kosztów) jak i społeczną (tworzenie optymalnych warunków pracy) co również jest ważnym elementem koncepcji zrównoważonego rozwoju. Nie wystarczy jednak doskonalenie procesów, każdy pracownik może zaangażować się w poprawę swojej efektywności i tak organizować swoje miejsce pracy i gospodarować swoim czasem, by codzienne jego działania przyczyniały się do poprawy jakości jego życia i innych ludzi, bez szkody dla środowiska i przyszłych pokoleń. Eliminacja marnotrawstwa i optymalizacja procesów przekłada się na wymierne korzyści dla firmy.***

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym korzyści jakie odnosi przedsiębiorstwo z powstawania zielonych miejsc pracy***

Zachęcamy Państwa do obejrzenia relacji z panelu dyskusyjnego na temat zielonych miejsc pracy organizowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)***

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat korzyści dla gospodarki wynikających z tworzenia zielonych miejsc pracy***

Od wydobycia surowców, przez produkcję, sprzedaż, użycie po utylizację, nasze rzeczy i ich cykl żywotności wpływają na życie całych społeczeństw - w większości w sposób ukryty przed naszym wzrokiem. Story of Stuff (Opowieść o Rzeczach) to 20-minutowy, wypełniony informacjami film, pokazujący drugą stronę naszej produkcji i wzorców konsumpcji. Zapraszamy do jego obejrzenia***

Mamy twarde dowody potwierdzające, że wprowadzenie w firmie polityki środowiskowej jest opłacalne. Deloitte opublikował wyniki badań wśród dyrektorów finansowych, wskazujące, iż  praktyki związane ze zrównoważonym rozwojem pozytywnie wpływają na wyniki finansowe spółek. Prezentację najważniejszych wyników mogą Państwo zobaczyć tutaj. Cały raport dostępny jest do pobrania tutaj.***

W grudniu 2012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs „Zielone światło!” skierowany do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (konkurs A2 w Planie Działania na 2012 rok)

Projekty dotyczą wsparcia dla przedsiębiorstw i ich pracowników w postaci szkoleń, doradztwa lub studiów podyplomowych, w co najmniej jednym z poniższych zakresów:

o    możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych (i źródeł ich finansowania), dla pracowników i kadry zarządzającej,

o    budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy,

o    ekoinnowacji,

o    zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie,

o    zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii,

o    audytu energetycznego,

o    audytu ekologicznego,

o    „zielonych zamówień/zakupów”

 

PARP zwraca uwagę, iż zaproponowany konkurs jest odpowiedzią na niedostrzeganą do tej pory potrzebę prowadzenia zielonej firmy poprzez połączenie oszczędności z dbałością o środowisko.

 

W kontekście tej uwagi PARP, realizowana przez ZETKAMA polityka środowiskowa i związany z nią projekt  „Zielone miejsca pracy…” może być dla wielu przedsiębiorstw przykładem dobrej praktyki i źródłem inspiracji. Chętnie służymy wsparciem w tym zakresie. Dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na taki projekt do kontaktu w tej sprawie z TAW Polska***

Budżet Unii Europejskiej na kolejny okres finansowania (2014-2020), zwraca uwagę na kwestie środowiskowe. Mówi się o „zazielenieniu” budżetu. Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Ewaluacja potencjału zielonych miejsc pracy w kolejnych Wieloletnich Ramach finansowych” opisującym korzyści dla gospodarki europejskiej z tworzenia zielonych miejsc pracy.

 


***

Czy zużyliśmy już wszystkie bogactwa naturalne? Czy zasiedliliśmy już całą Ziemię?

Zapraszamy do obejrzenia bardzo ciekawego materiału na ten temat. Jest to wystąpienie Paula Gilding’a, pisarza, człowieka o którym mówi się, że spędził 35 lat życia próbując zmienić świat… Aby obejrzeć kliknij tutaj

 


 ***

Czy wiesz jaki ślad wyciskasz swoją obecnością na tej planecie? Możesz to łatwo wyliczyć. Zapraszamy do krótkiego testu…


***

Zielone miejsca pracy… dosłownie. Trend proekologicznych rozwiązań zagościł także w architekturze. W ramach ciekawostek zapraszamy do przeczytania artykułu dotyczącego zielonych biurowców.

 

***

Młodzież wybiera zielone miejsca pracy jako odpowiedź na bezrobocie.

Tworzenie miejsc pracy, które przynoszą przyzwoite dochody, ograniczają wpływ na środowisko i zapewniają odpowiedni warunki pracy, to priorytet dla młodych ludzi biorących udział w konferencji ONZ Rio+20. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na ten temat.

 

***

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat korzyści dla gospodarki wynikających z tworzenia zielonych miejsc pracy


***

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją opracowaną w ramach projektu “Innowacyjna ZETKAMA- o tym jak łączyć ekologię z ekonomią”. Publikacja opisuje innowacje organizacyjne i produktowe wypracowane w firmie dzięki wsparciu EFS i realizacji projektu “Zielone miejsca pracy…”


***

Nasz projekt dobiegł już końca. Mamy nadzieję, że umieszczane tu informację były dla Państwa ciekawe i inspirujące. Jeszcze raz zachęcamy do korzystania z naszych doświadczeń z projektu „Zielone miejsca pracy…” jako dobrej praktyki. Tym bardziej, że w nowym okresie budżetowania UE bardzo dużo środków zostanie przeznaczonych na innowacje i działania proekologiczne. Szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania w okresie 2014-2020 znajdą Państwo tutaj. Eksperci TAW Polska także chętnie odpowiedzą na Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu.